• Phụ huynh 59 câu hỏi

  Hướng dẫn phụ huynh xem được các thông tin học tập, tổng hợp đánh giá năng lực, phẩm chất... của con mình

 • Hiệu trưởng 8 câu hỏi

  Hướng dẫn Hiệu trưởng quản lý thông tin toàn trường.

 • Sở/Phòng giáo dục 1 câu hỏi

  QLTH Sở/Phòng GD cho phép thống kê số lượng học sinh, giáo viên hoặc thống kê tình hình sử dụng phần mềm QLTH.VN của các đơn vị trong Tỉnh.

 • Giáo viên 37 câu hỏi

  Giúp giáo viên xem/ghi nhận thông tin học sinh, danh sách giáo viên, lịch báo giảng, trao đổi với phụ huynh về tình hình học sinh…