Bước 3: Thêm con

Ứng dụng chuyển sang bước nhập mã học sinh của con mình. Mã học sinh này do chính giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho phụ huynh.

 1. Nhập Mã học sinh.
  QLTH_Huong_dan_cai_dat_SISAP_0013

Chạm vào Kích hoạt.
Muốn theo dõi thêm con trên ứng dụng:

Trong trường hợp phụ huynh có từ 2 con cùng học một trường hoặc các con học ở các trường cùng sử dụng ứng dụng SISAP thì để có thể theo dõi thông tin của các con ngay trên ứng dụng thì anh/chị thực hiện như sau:

 1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại.
 2. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, chạm vào biểu tượng mũi tên
 3. Nhấn Thêm con.
 4. Nhập Mã học sinh của con thứ 2 (mã này do giáo viên chủ nhiệm cung cấp qua học sinh hoặc qua buổi họp phụ huynh đầu năm)
 5. Nhấn Kích hoạt
  Lưu ý: Để có thể xem được thông tin chi tiết của con nào, anh/chị chạm vào Xem.

Trường hợp anh/chị chưa có mã SISAP do nhà trường cung cấp thì có thể tự tìm thông tin con của mình trên ứng dụng bằng cách sau:

 • Tại màn hình Thêm con, nhấn biểu tượng Tìm con
 • Nhập Thông tin: Tỉnh/Thành Phố, Quận/Huyện, Tên trường và Học tên con. Nhấn Tìm kiếm.
 • Ứng dụng sẽ hiển thị gợi ý thông tin con theo từ khóa tìm kiếm
 • Anh/chị chạm vào con của mình là đã có thể thực hiện liên kết tới tài khoản của con.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự