Đổi mật khẩu

Trong trường hợp nhà trường đăng ký tài khoản cho phụ huynh thì sau lần đăng nhập đầu tiên anh/chị nên thực hiện đổi mật khẩu để tăng thêm tính bảo mật cho tài khoản của mình. Anh/chị thực hiện đổi mật khẩu như sau:

  1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại.
  2. Chọn menu  Thiết lập, chọn Thay đổi mật khẩu
  3. Nhập Mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu. Nhấn Hoàn thành
    QLTH_Huong_dan_cai_dat_SISAP_0022

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự