Làm thế nào để có thể theo dõi được thông tin nhận xét hàng ngày của con?

  1. Sau khi đăng nhập ứng dụng SISAP chạm vào ảnh đại diện trên thanh Menu để chuyển đến trang Thông tin con.
  2. Tại màn hình Thông tin con của ứng dụng anh/chị có thể theo dõi được thông tin nhận xét về sinh hoạt hàng ngày của con như Bữa sáng, bữa trưa, vệ sinh, con ngủ…
  3. Hay những hoạt động hàng ngày diễn ra tại trường của con. Lưu ý: Nhấn Xem thêm tại chi tiết hoạt động ngày để có thể xem chi tiết các hoạt động ngày có nội dung dài.
  4. Chạm vào Chi tiết tại phần Hoạt động ngày để có thể theo dõi nhận xét theo ngày của con cũng như chi tiết các hoạt động trong ngày.
  5. Vuốt màn hình sang trái hoặc phải để theo dõi thông tin nhận xét chi tiết của các ngày trước và sau đó.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự