Làm thế nào để phụ huynh có thể trao đổi theo nhóm với nhiều giáo viên hoặc phụ huynh?

Tại màn hình Trao đổi anh/chị có thể thực hiện tạo nhóm trao đổi với nhiều giáo viên hoặc nhiều phụ huynh cùng 1 lúc

Cách 1: Tạo nhóm chat với nhiều giáo viên hoặc phụ huynh cùng 1 lúc

 1. Đăng vào ứng dụng SISAP chọn menu Trao đổi. Nhấn biểu tượng và tìm tới giáo viên/phụ huynh cần trao đổi.
  QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0034
 2. Tích chọn chọn những giáo viên hay phụ huynh cần thêm vào nhóm
  QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0035
 3. Nhấn để tạo nhóm.
  QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0036
 4. Chạm vào Đặt tên nhóm và đặt tên cho nhóm chat của mình
  QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0037Lưu ý: Có thể chạm vào Bỏ tất cả để loại bỏ toàn bộ các thành viên trong nhóm hoặc chọn tất cả để chọn tất cả giáo viên và phụ huynh thành 1 nhóm

Cách 2: Làm thế nào để có thể trao đổi với giáo viên/phụ huynh theo nhóm chat

– Trường hợp phụ huynh chưa có nhóm chat thì anh/chị thực hiện tạo nhóm chat theo hướng dẫn bên trên.
– Trường hợp phụ huynh đã có nhóm chat thì anh/chị thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng SISAP chọn menu Trao đổi. Lựa chọn nhóm cần trao đổi
  QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0038
 2. Trao đổi với giáo viên/phụ huynh trong nhóm
  QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0039

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự