Muốn trao đổi với từng giáo viên thì làm thế nào?

Tại màn hình Trao đổi anh/chị có thể thực hiện trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn

  1. Đăng nhập vào ứng dụng SISAP chọn menu Trao đổi. Tại tab Trao đổi
    QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0031
  2. Chọn giáo viên cần trao đổi
    QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0032
  3. Nhập thông tin cần trao đổi
    QLTH_SISAP_Tieu_hoc_new_0033Lưu ý: Có thể tìm nhanh giáo viên hoặc phụ huynh bằng thông tin tên, số điện thoại hay địa chỉ email.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự