Phụ huynh làm thế nào để theo dõi và nộp các khoản tiền học cho con?

Tại màn hình Trang chủ của ứng dụng anh/chị có thể theo dõi nhanh thông tin về các khoản thu của con

  1. Sau khi thực hiện đăng nhập vào ứng dụng SISAP. Chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển tới màn hình Thông tin con
  2. Khi chưa nhà trường chưa có thông báo về khoản thu mới phải nộp tiền thì ứng dụng sẽ thông báo.
  3. Sau khi nhà trường gửi thông báo về khoản tiền học thì tại màn hình Thông tin con sẽ lấy lên thông tin các khoản tiền học phụ huynh cần phải nộp cho con em mình.
  4. Chạm vào Nộp để nộp từng khoản tiền học.
  5. Hoặc chạm vào Nộp tất cả để nộp tất cả các khoản tiền học.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự