Phụ huynh xem nhanh chi tiết kết quả từng môn học của con em mình ở đâu?

  • Sau khi đăng nhập vào ứng dụng SISAP. Chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển tới màn hình Thông tin con
  • Tại màn hình Thông tin con, chạm vào biểu tượng  hoặc chọn mục Kết quả học tập, chương trình hiển thị danh sách các môn học của con với con điểm mới nhất mà con đạt được.
  • Tại đây anh/chị chạm vào từng môn học thì có thể xem thông tin chi tiết các con điểm và kết quả tổng kết của môn học.
Ngoài ra, anh/chị còn có thể vuốt lên trên xem được tình hình điểm danh trong môn học đó của con/em.

Lưu ý: Đối với những con điểm dưới 4 sẽ được hiển thị màu đỏ, từ 5 đến 8.5 sẽ hiển thị màu đen và từ 8.5 trở lên sẽ được hiển thị màu xanh.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự